Colică abdominală cu împâstarea colonului și deplasarea flexurii pelvine spre dreapta la o iapă Pur Sânge Arab de 4 ani

Plus o laminită endotoxică.

Anișoara, iapă din rasa Pur Sânge Arab în vârsta de 4 ani, s-a prezentat în clinică în data de 06.10.2017 cu simtome de colică gastro-intestinală. Din anamneză am aflat că semnele clinice au început în urmă cu 5 zile, fiind reprezentate de colică usoara, pasageră, care a cedat în primă fază la o doză de 20 ml Novasul (Metamizol sodic), iar apoi la o doză de 1,1 mg/kg de Flunixin Meglumine.

În primă fază, pacienta a urinat și a defecat normal, iar mai apoi au apărut tenesmele si scăderea cantității de fecale. Semnele clinice au fost reprezentate de apatie, refuzul consumului de furaj și apă, agitație, trântiri, culcări și ridicări frecvente, autoascultație, hiperhidroză, loviri la nivel abdominal cu membrele posterioare. În data de 05.10.2017, colica s-a agravat, starea generală a pacientei s-a înrăutațit, administrarea de AINS și analgezice fiind fără răspuns.

1

Manifestări clinice ale colicii abdominale grave

 În urma unui examen clinic general cu monitorizarea parametrilor fiziologici, am remarcat tahicardie (70 bpm), fără zgomote cardiace nefiziologice, tahipnee (36 rpm), temperatura rectală fiind de 38,1 grade Celsius. Mucoasele pacientei erau ușor congestionate și subicterice, timpul de reumplere capilară a fost de 3-4 secunde, cel de reumplere jugulară a fost prompt, iar pliul cutanat a revenit în 2-3 secunde.

La ascultația abdomenului în cele patru cadrane s-a remarcat un peristaltism slab, cu absenţa zgomotelor caracteristice, fiziologice.  S-a efectuat sondajul nazo-gastric, în urma caruia nu s-a obținut nimic, stomacul fiind gol, fără reflux sau conținut gastric împâstat. Am lăsat sonda in situ și s-a trecut la efectuarea examenului transrectal. În urma acestuia s-a indentificat colonul descendent plin de fecale întărite, cecumul usor timpanizat, spațiul nefro-splenic liber si deplasarea flexurii pelvine de la locul ei fiziologic. Starea pacientei s-a agravat, pulsul ajungând la valori de 80-90, tenesmele s-au intensificat.

S-a început terapia agresivă cu fluide intravenos (20l Ringer Lactat), AINS- Flunixin Meglumine în doză de 1,1 mg/kg.  S-a recoltat o probă de sânge, iar rezultatele de la laborator au relevat o valoare de 16,6 mg/dL a calciului, intervalul normal fiind cuprins între 10,7-13,4 mg/ dL.

De asemenea valoarea proteinelor totale a fost crescută, cu o valoare de 7,8 g/dL, valorile fiziologice find cuprinse între valorile de 4,6-6,9 g/ dL. Elecroliţii au relevat valori fiziologice, sodiul, potasiul si clorul fiind parametrii determinați. Din cauza răspunsului negativ din partea pacientei la terapia analgezică, am decis administrarea de Detomidină-α2 agonist,  asociată cu Butorphanol-opioid (0,3ml+0,3 ml IV), repetarea acestui protocol făcându-se la interval de aproximativ 2 ore, la nevoie.

Coroborând toate datele obtinute în urma examenului clinic, a examenelor paraclinice si răspunsul negativ peste noapte la terapia agresivă cu medicamentaţie analgezică, s-a pus diagnosticul de coprostază severă alături de modificari topografice ale intestinelor. Decizia luată a fost de laparatomie exploratorie de urgență.

În data de 07.10.2017 s-a efectuat laparatomia exloratorie sub anestezie inhalatorie  unde s-a confirmat diagnosticul de coprostază severă cu împâstarea colonului și deplasarea flexurii pelvine spre dreapta. În plus, s-au observat deșirări ale seroasei colonului stang, din cauza tracţiunii şi a greutății conținutului intestinal.

23

 

 

 

 

 

 

Anestezie inhalatorie                              Deșirări ale seroasei și ansă colon împâstat

 

S-a efectuat enterotomia, urmată de golirea colonului de conținutul împâstat, lavarea acestuia și mai apoi enterorafia peretelui intestinal și al seroasei deșirate. S-a trecut apoi la repoziționarea flexurii pelvine în locul fiziologic. Pasul următor a fost lavajul cavității abdominale cu 30 L NaCl 0.9% si 5 L NaCl 0.9% cu sol Betadină (10ml Betadină în 500ml NaCl). Ultimul pas efectuat a fost verificarea anselor intestinale şi închiderea peretelui abdominal.

Pacienta s-a trezit din anestezie după aproximativ 40 min, reuşind să își menţină poziția patrupodală singură, ba chiar să urineze.

Imediat dupa încheierea actului operator am instituit măsurile de terapie intensivă care au constat în:

  • fluidoterapie agresiva(Ringer Lactat), IV,  la nevoie
  • antibioticoterapie (a fost incepută preoperator) cu Pencilină+ Streptomicină în doză de 1ml/25 kg q24h, IM, Gentamicină 6,6mg/kg q24h, IV,  Metronidazol 16mg/kg q6h, 8 administrări,IV
  • medicamentația cu AINS- Flunixin Meglumine 1,1mg/kg q24 h, IV,
  • Vit C 50 ml q 24h, IV
  • Complex de vit B- Beforvel 30 ml, q24h, IM
  • Borogluconat de Calciu 250ml IV la nevoie-pentru stimularea peristaltismului
  • Protectie gastrică- Gstricalm 50 ml PO/ 24h
  • Suplimente- energyvet 60 ml PO/24h

Pacientei i–a fost instituită dieta furajeră, doar cu apă la discreţie timp de 12h. După 5 ore post operator, Anișoara a defecat, reluându-și peristaltismul şi având flatulențe.

A doua zi post operator s-a continuat terapia intensiva, urmând protocolul medicamentos stabilit cu o zi în urmă. Am început administrarea de furaj înmuiat o dată la 3 ore și apă ad libitum. În aceeași zi s-au trimis probe de sânge la laborator pentru analize biochimice si hematologice. În ceea ce priveste biochimia, parametrii determinati au fost ușor modificați, în sensul că  bilirubina totală si bilirubina directa au fost crescute, la fel și proteinele totale și PAL (fosfataza alcalină).

4

   Analize BIOCHIMIE  

Din punct de vedere hematologic, pacienta nu a prezentat nicio modificare relevantă (ușoară eozinopenie). Ecografia abdominală FLASH ne-a arătat aspecte normale, cu prezența peristaltismului, cu absenţă de lichid abdominal în cantitate mare (fiziologic există o cantitate mică).

5

 Analize HEMATOLOGIE

Protocolului medicamentos i s-a adăugat un hepatoprotector (Erbacolină). Monitorizarea constantelor pacientei au fost făcute din 2 în 2 ore, acestea relevând o stare stabilă a acesteia, cu parametrii fiziologici în limitele normale.

Zilele următoare, pacienta a fost stabilă din punct de vedere clinic, analizele biochimice au relevat o scădere treptată a valorilor enzimelor hepatice, raţia de fân a fost crescută. În data de 11.10.2017, în urma examenului clinic, s-a remarcat o temperatură crescută la nivelul copitelor şi puls prezent pe arterele digitale.

S-a pus diagnosticul de laminită endotoxică și s-a instituit terapia caracteristică care a constat în dușarea copitelor cu apă rece timp de 15 min pentru fiecare membru, o dată la 2 ore. De asemenea i-am administrat Acepromazină, pentru efectul său vasodilatator. Această patologie a fost diagnsticată din timp, înainte ca semnele clinice (şchiopătură, imposibilitate de mişcare) să apară.

Apoi s-a continuat protocolul terapeutic stabilit, s-au repetat analizele biochimice şi hematologice care au relevat o îmbunătațire a parametrilor urmăriți. Examenul clinic a fost făcut din 3 in 3 ore.

6

Fișă de monitorizare zilnică – Clinica de Ecvine

 După 7 zile, pacientei i s-a întrerupt terapia cu antibiotice treptat, la fel și cea cu antiinflamatoare nesteroidiene. Starea acesteia a evoluat bine, urmând ca următoarea săptămână să primească doar tratament de susținere care a constat în Vit C, Vit B,  Energyvet, Gastricalm, Irish Mash.

La 14 zile post operator s-au scos firele de la nivel abdominal, s-a curățat plaga iar mai apoi s-au schimbat pansamentele zilnic. Dieta pacientei s-a modificat în sensul ca primeşte apă și furaj ad libitum.

În momentul acesta, starea clinică a pacientei este stabilă, parametrii fiziologici fiind constant în limite normale, copitele neprezentând puls pe arterele digitale sau temperatură crescută.

 Anișora urmează să fie externată în data de 04.11.2017, fiind programată la recontrol la începutul lunii decembrie, pentru o ecografie, o endoscopie și un set complet de analize paraclinice în cadrul Clinicii de Ecvine FMV Cluj-Napoca.

 

Autor Dr.Andreea Rusu, Clinica de Ecvine, FMV Cluj-Napoca.