Factori de prognostic în limfomul canin

Oncologie veterinară

Ioana Sandu, studentă în anul VI la Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, discipol în Programul Junior vet de Mentorat -secţiunea Anatomie Patologică (mentor Dr. Marian Taulescu, Dip.ECVP) 

 

Limfomul la câine este citat drept cel mai frecvent neoplasm de tip hematopoietic, având o incidență cuprinsă între 7-24% din totalul neoplasmelor întâlnite la această specie. De reținut este că limfomul în sine, este o proliferare clonală  a celulelor limforeticulare. Limfomul canin poate fi o proliferare a diverselor linii de limfocite: B, T sau rar, NK. Prin urmare, s-au urmărit noi procedee de diferențiere a tipurilor de limfom, cât mai precise, motivul fiind comportamentul biologic diferit și pașii terapeutici necesari pentru a controla boala.

În practică, diagnosticul se pune pe baza examenului citopatologic. Examenul citopatologic este util în clasificarea din punct de vedere morfologic a limfoamelor, potrivit OMS. Din practica oncologică și a literaturii, rezidă că un diagnostic complet și corect se pune pe baza subtipului, stadiului și a testelor de fenotipizare.

În completarea imaginii de ansamblu, sunt necesari factori de prognostic cât mai preciși, în speță s-au dezvoltat:

 – citometria de flux – astfel, pe baza ei se stabilesc imunofenotipul și panoul receptorilor limfatici de suprafață. Citometria de flux necesită celule vii și implică colorarea celulelor din probă cu anticorpi marcați care se leagă la proteine exprimate pe suprafața celulei. Diferite tipuri de limfocite exprimă diferite proteine (de exemplu, celulele T exprimă proteina CD3 și celulele B exprimă CD21). Testul identifică câte celule din fiecare tip sunt prezente în proba examinată.

fig 1

Fig.1 Puncție limfonod prescapular cu populație monomorfă de limfoblaști. Prezenţa corpilor limfoglandulari indică o neoplazie de origine hematopoietică.

 

O alternativă a citometriei de flux este PARR. PARR-ul este un test de fenotipizare bazat pe tehnica de  reacție în lanț a polimerazei (PCR). În fapt, PARR urmărește reacția de rearanjare a genei receptorului de antigen determinând celule prezente și dacă acestea sunt monoclonale (indicative ale neoplaziei) sau policlonale (mai des întâlnite într-un  proces reactiv).

Comparativ, potrivit studiilor, citometria de flux în limfomul cu limfocite B față de PARR are acuitate de 91% față de 67%. În limfomul cu limfocite T, citometria de flux are acuitate de 100% față de 75%.

În terapia pacientului oncologic este foarte important fenotipul, de aceea nu este recomandată abordarea prin același protocol a tuturor pacienților cu limfom, fără fenotipare în prealabil. Cea mai întâlnită formă morfologică la câine este limfomul multicentric limfoblastic B – circa 80% din totalitatea cazurilor. Limfomul de tip B are prognostic favorabil, prin faptul că probabilitatea de a intra în remisie este ridicată, prin urmare și speranța de viață este crescută.

Din punct de vedere al comportamentului, limfomul T față de cel B este mult mai agresiv, speranța de viață este redusă la jumătate față de cel B (circa 160 zile față de 350 de zile). Limfomul T tinde să interfereze cu metabolismul calicic, deseori apare hipercalcemia severă. În terapie, limfomul T este rezistent la doxorubicină, unul dintre medicamentele de bază din protocolul Madison-Wisconsin/ CHOP.

fig.2

Fig.2 

fig 3

Fig.3 

Fig.2, 3. Efuzie pleurală la pisică

 

Limfomul este unul dintre cele mai responsive cancere la chimioterapie, iar fenotiparea este crucială în precizarea prognosticului.