Program Junior vet de Mentorat

RO/ENG Ce este Programul Junior vet de Mentorat şi cum funcţionează acesta? Programul Junior vet de Mentorat vine

RO/ENG

jvmentorat

Ce este Programul Junior vet de Mentorat şi cum funcţionează acesta?

Programul Junior vet de Mentorat vine în întâmpinarea studenţilor şi proaspăt absolvenţilor de Medicină Veterinară din România (primul an de la terminarea Facultăţii de Medicină Veterinară), din dorinţa de a conecta cei mai buni medici veterinari cu cei mai însetaţi de cunoştinţe studenţi sau tineri veterinari pentru a le oferi un tranzit uşor către viitorul lor profesional.

Programul Junior vet de Mentorat se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, timp în care Mentorul (medicul veterinar) îl îndrumă educaţional şi profesional pe Discipol (student/tânăr veterinar).

Acest program de mentorat nu este decât un intrument de dezvoltare personală şi profesională, special conceput pentru a-i ajuta pe cei din comunitatea veterinară. Este fondat pe principii precum feedback constructiv, respect reciproc, încurajare, dorinţa de a învăţa şi de a împărtăşi. Mentorii reprezintă surse deosebit de valoroase pentru Discipoli, având un impact profesional semnificativ.

Ce avem de câştigat din acest program?

Programul Junior vet de Mentorat reprezintă o experienţă bogată pentru Discipoli, fiindcă primesc din partea Mentorilor un feedback personalizat, încurajări şi informaţii specifice pe ramura medicală de interes şi au acces la o reţea de contacte profesionale.

Pe de altă parte, Mentorii au oportunitatea de a împărtăşi din experienţa lor profesională şi de a-şi cultiva skilluri de comunicare şi leadership.

Responsabilităţi:

Mentor:

 • Reprezintă imaginea profesională
 • Să respecte confidenţialitatea şi să fie respectuos
 • Să asculte nevoile Discipolului, să îl ajute să îşi identifice ţelurile şi să realizeze progrese şi să sărbătorească micile reuşite de pe parcurs.
 • Să păstreze comunicarea cu Discipolul în baza programului de comunicare stabilit

Discipol:

 • Să fie flexibil şi un bun ascultător
 • Să iniţieze şi să păstreze comunicarea cu Mentorul în baza programului de comunicare stabilit
 • Să respecte confidenţialitatea şi să fie respectuos
 • Să identifice ţeluri realiste
 • Să asculte sfaturile Mentorului
 • Să crediteze Mentorul în lucrările publicate

Modul de comunicare între Mentor şi Discipol:

 • Email/Whatsapp/Skype (în funcţie de modul de comunicare preferenţial)
 • Cel puţin 2 emailuri/lună, ideal 1 email/săptămână
 • Cel puţin 1 întrevedere anuală în cadrul unui eveniment de specialitate (ex.congres) sau eveniment Junior vet.

Cine poate aplica la acest program?

 • Studenţi la Medicină Veterinară din România  (ideal studenţi aflaţi în anii clinici de studiu)
 • Absolvenţi de Medicină Veterinară (primul an de la terminarea facultaţii) din România

Condiţii generale de eligibilitate pentru candidaţii Discipoli:

 • Interes şi pasiune pentru Medicina Veterinară (în special pentru una sau mai multe ramuri ale acesteia)
 • Cunoştinţe de limba engleză

Cum aplic?

 • Scrisoare de intenţie
 • CV

Trimite-ne CV-ul şi Scrisoarea de intenţie prin email la adresa contact@juniorvet.ro  până la finele lui Octombrie 2019. Indiferent de răspuns, noi îţi vom da un feedback.

Ce se întâmplă la finalul Programului Junior vet de Mentorat?

Se acordă o diplomă Junior vet de participare.

Cine sunt medicii veterinari cu rol de Mentori?

Mentorii anunţaţi pentru prima ediţie 2019-2020 a Programului Junior vet de Mentorat sunt:

1.Ramura Chirurgie: Dr.Ciprian Ober

Res.ECVS, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

-Small animal Surgery, Koret School of Veterinary Medicine, the Hebrew University of Jerusalem.

2.Ramura Imagistică: Dr.Daniel Ivan

Res. ECVDI,  Universität Zürich Vetsuisse-Fakultät.

3.Ramura Patologie: Dr.Marian Taulescu

-Dip.ECVP, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

 

*Alte beneficii:

-participare gratuită la evenimente Junior vet

 

Posibile Întrebări şi Răspunsuri

 • Cum se încheie Programul Junior vet de Mentorat?

a.) dacă programul s-a încheiat cu succes la termen (12 luni), atunci trebuie să-i transmiţi Mentorului mulţumirea pentru timpul investit şi sprijinul acordat. Relaţia profesională/personală poate continua şi înafara programului Junior vet de mentorat.

b.) dacă programul se încheie înainte de termen din diverse motive, atunci Mentorul şi Discipolul întrerup comunicarea şi dacă sunt de acord, îşi pot continua relaţia profesională/personală înafara programului Junior vet de mentorat.

 • Informaţiile puse la dispoziţie în Programul Junior vet de Mentorat vor rămâne confidenţiale?

Da, atât pe perioada programului cât şi după. Un acord de confidenţialitate va fi pus la dispoziţia ambelor părţi (Mentor şi Discipol) înainte de începerea programului.

_________________________

Junior vet Mentorship Program    (I Ed., 2019-2020)

 

What is Junior vet Mentorship Program and how it works?

The Junior vet Mentorship Program was designed for veterinary students and new graduates of Veterinary Medicine from Romania (1st year after graduation) and created with the goal to connect the best veterinarians with candidates who posess a strong will to learn and succeed, and to help transit to their professional future.

The Junior vet Mentorship Program takes 1 year to complete, for the Mentor (veterinarian) to guide (educationally/professionally) the Mentee (student/fresh graduate).

This Mentorship program is nothing but a personal and professional development tool, especially created to help those from the veterinary community who choose a specialty path. It is build on principles like constructive feedback, mutual respect, encouragement, the desire to learn and share. The Mentors are highly valuable sources for the Mentees, having a significant professional impact.

What do we have to win from this program?

The Junior vet Mentorship Program represents a rich experience for the Mentees because they receive from the Mentors a personalized feedback, encouragements and specific information from the medical field of interest and have access to a professional network of contacts.

On the other side, the Mentors have the opportunity to share from their professional knowledge and also to increase their communication and leadership skills.

Responsabilities:

Mentor:

 • Respects confidentiality and is respectful
 • Listens to the needs of the Mentee, helps him to identify his goals, achieve progress and celebrate little victories on the way
 • Communicates with the Mentee in the established communication schedule

Mentee:

 • Is flexible and a good listener
 • Initiates and communicates with the Mentor in the established communication schedule
 • Respects confidentiality and is respectful
 • Identifies realistic goals
 • Follows the advices received from the Mentor
 • Credits the Mentor in any published paper

Communication between Mentor-Mentee

 • Email/Whatsapp/Skype (depends on the established communication way)
 • At least 2 emails/month, ideally 1/week
 • At least 1 annual meeting (during a national/international congress or Junior vet event)

Who can participate in this program?

 • Veterinary students from Romania (ideal students in clinical years)
 • New graduates of Veterinary Medicine from Romania (1st year after graduation)

General criteria to apply as a Mentee:

 • Medical knowledge and passion for Veterinary Medicine (at least 1 or 2 major areas of interest)
 • Fluent English

How to apply?

 • Cover letter
 • CV

Please send your Cover letter and CV on our email address contact@juniorvet.ro  by end of October 2019. No matter the result, we will give you a feedback.

What happens at the end of the Junior vet Mentorship Program?

You will receive a Junior vet Diploma.

Who are the Mentors?

Please check below some of our Junior vet Mentorship Program Mentors:

1.Surgery: Dr.Ciprian Ober

Res.ECVS, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

(Small animal Surgery, Koret School of Veterinary Medicine, the Hebrew University of Jerusalem.)

2.Diagnostic Imaging : Dr.Daniel Ivan

Res. ECVDI,  Universität Zürich Vetsuisse-Fakultät.

3.Pathology: Dr.Marian Taulescu

-Dip.ECVP, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

 

*Other benefits:

-free participation to Junior vet events

 

Questions and Answers

 • How will I know the Junior vet Mentorship Program is closing?

a.) if the program has successfully ended (12 months time), you have to thank your Mentor for the time and support invested in you. If agreed, the professional/personal relationship can continue outside the mentorship program.

b.) if the program is ending from various reasons before the deadline, then both the Mentor and Mentee should end their communication through the program. If agreed, the professional/personal relationship can continue outside the mentorship program.

 • Will the information received through the Junior vet Mentorship Program stay confidential?

Yes, during the program and after the completion of it. A confidentiality form will be signed before the beginning of the mentorship program.